برچسب- معنی حروف پرینترها

معنی حروف پرینترها

معنی حروف در پرینترهای hp
حروف پرینترها
حروف پرینترها هر کدام به یه معنایی می باشند و هرکدام نشان دهنده یک تکنولوژی و یا یک امکانات در پرینترها می باشند. در ادامه تک تک آنها را توضیح داده ایم.
A : بدون امکان – Direct Access
هر وقت با حرف a در اسم پرینترهای hp مواجه شدیم بدانیم که هیچ امکاناتی ندارد و فقط از طریق کابل USB می توان به آن دستگاه متصل شد.
B : باتری – Battry
خیلی کم با این مورد […]

بیشتر بدانید ...