شارژ کارتریج

۹۷۴canon-cartridge-recharging-itbazar.com-large

اموزش شارژ کارتریج

اموزش شارژ کارتریج
• قبل از اقدام به شارژ کارتریج، یکبار کلیه مراحل اموزش شارژ کارتریج را تا انتها مرور کنید.
– توسط یک پیچ گوشتی چهارسو پیچ درپوش L مانند که نگهدارنده درام است را باز کنید (شکل ۱).
– درپوش نگهدارنده درام را بردارید و مراقب باشید فنر شاتر درام را گم نکنید (شکل ۲).
(شاتر درام: حائلی که شبیه یک در متحرک کل درام را می‎پوشاند و از آن محافظت می‎کند.)
 

شکل ۱

 
– فنر را روی درپوش قرار دهید (شکل ۳).
– دسته کارتریج را […]

بیشتر بدانید ...