اموزش شارژ کارتریج

۹۷۴canon-cartridge-recharging-itbazar.com-large

اموزش شارژ کارتریج

اموزش شارژ کارتریج

• قبل از اقدام به شارژ کارتریج، یکبار کلیه مراحل اموزش شارژ کارتریج را تا انتها مرور کنید.

– توسط یک پیچ گوشتی چهارسو پیچ درپوش L مانند که نگهدارنده درام است را باز کنید (شکل ۱).

– درپوش نگهدارنده درام را بردارید و مراقب باشید فنر شاتر درام را گم نکنید (شکل ۲).

(شاتر درام: حائلی که شبیه یک در متحرک کل درام را می‎پوشاند و از آن محافظت می‎کند.)

 

شارژ کارتریج
شکل ۱
شارژ کارتریج
 

– فنر را روی درپوش قرار دهید (شکل ۳).

– دسته کارتریج را با دست چپ و نیمه دیگر کارتریج را با دست راست نگه دارید. در حالی که نیم تنه تونر (دست راست) را به سمت خودتان می‎کشید نیم تنه درام (دست چپ) را در جهت مخالف حرکت دهید. این عمل باعث می‎شود نیم تنه تونر و درام از یکدیگر جدا شوند (شکل ۴ و ۵).

توجـه: مراقب باشید در عمل جداسازی دو نیمه کارتریج، درام آسیب نبیند (شکل ۶).

 

شارژ کارتریج

شکل ۳

شارژ کارتریج

شکل ۴

شارژ کارتریج

شکل ۵

 

شارژ کارتریج

شکل ۶

شارژ کارتریجهشـدار: درام، حساس‎ترین قطعه کارتریج است که عمل چاپ را انجام می‎دهد. هنگام کار با آن مراقب باشید ضربه نخورد.

– انتهای درام که چرخ دنده دارد را بلند کنید. درام را در حالی که در خلاف جهت حرکت عقربه‎های ساعت می‎چرخانید به سمت خود بکشید تا از محور خود خارج شود (شکل ۷). درام را توسط یک دستمال بدون پرز تمیز کنید و دور از نور قرار دهید.

– PCR را به دقت از جای خود بلند کنید (شکل ۸). گریس‎های شفت PCR را با دستمال کاغذی تمیز کنید و مراقب باشید گریس با بدنه PCRتماس پیدا نکند. سپس PCR را توسط یک دستمال خشک بدون پرز تمیز کنید.

شارژ کارتریج

شکل ۷

شکل ۸

 

– دو پیچ وایپر بلید (wiper blade) را باز کنید (شکل ۹). وایپر بلید را با احتیاط از جای خود بلند کنید و در صورت امکان آن را با دستگاه دمنده هوا تمیز کنید. لبه پلاستیکی وایپر بلید را با دست یا دستمال تمیز نکنید؛ فقط هوا بگیرید.

– تونر سوخته‎های داخل مخزن را خالی کنید و با هوای فشرده تمیز کنید.

– بلید را در جای خود قرار دهید و دو پیچ آن را ببندید (شکل ۱۰).

 

شکل ۹

شارژ کارتریج

شکل ۱۰

 

– توسط گوش پاک‎کن محل نشستن PCR را تمیز کنید و جایگاه سیاه رنگ PCR را به گریس هدایت کننده برق که معمولاً سیاه رنگ است آغشته کنید. PCR را در جای خود نصب کنید (شکل ۱۱).

– محور درام را تمیز کنید. مقداری گریس هادی برق به محور بمالید (شکل ۱۲).

نکتـه: نمالیدن گریس هادی به محور درام می‎تواند منجر به پرینت روشن تکرار شونده گردد.

 


شکل ۱۱
شارژ کارتریج

شکل ۱۲

 

– درام را در حالی که در خلاف جهت حرکت عقربه‎های ساعت می‎چرخانید به محور وارد کنید (شکل ۱۳).

– درپوش نگهدارنده درام را در محل خود قرار دهید و درام را ۵-۴ دور در جای خود بچرخانید. جهت چرخاندن درام: چنانچه از بغل به درپوشی که جا زده‎اید نگاه کنید جهت چرخش درام باید خلاف جهت حرکت عقربه‎های ساعت باشد.

در این حالت درام باید آزادانه در جای خود بچرخد. اگر درام حین چرخش از ابتدا گیر می‎کند کمی تونر روی سطح درام بمالید و مجدداً درام را بچرخانید تا روان بگردد. درپوش نگهدارنده درام را مجدداً بردارید و نیم تنه درام را دور از نور به کناری بگذارید.

– دو پیچ سمت چرخ دنده مخزن تونر را باز کنید. توجه داشته باشید پیچ‎های نگهدارنده مخزن تونر واشر دارند؛ مطمئن شوید هنگام بستن درپوش در مراحل بعد از همین پیچ‎ها استفاده می‎کنید (شکل ۱۴). درپوش را بردارید (شکل ۱۵) و سه چرخ دنده را از محل خود خارج کنید (شکل ۱۶).

 

شکل ۱۳

 

شارژ کارتریج

شکل ۱۴


شکل ۱۵

شارژ کارتریج

شکل ۱۶

 

– در سمت دیگر مخزن تونر، پیچ درپوش را بازکنید و درپوش را بردارید (شکل ۱۷ و ۱۸)

 

شارژ کارتریج

شکل ۱۷


شکل ۱۸
 

– پلیت زیر درپوش را خارج کنید (شکل ۱۹)

– با دقت غلطک مغناطیسی جذب تونر را خارج کنید (شکل ۲۰). دو بوش پلاستیکی را از دو طرف غلطک بردارید و تمیز کنید. غلطک مغناطیسی را ابتدا با هوای فشرده و سپس با دستمال بدون پرز تمیز کنید.

توجه: مغزی مغناطیسی غلطک جذب تونر آزاد است. مراقب باشید مغزی از داخل غلطک بیرون نیفتد.

 


شکل ۱۹

شکل ۲۰
 

– دو پیچ دکتر بلید (doctor blade) را باز کنید. ابتدا زائده‎های پلاستیکی سفید رنگ را بردارید، سپس دکتر بلید را از جای خود خارج کنید. برای این کار می‎توانید از یک پیچ گوشتی کمک بگیرید (شکل ۲۱ و ۲۲).

 


شکل ۲۱

شکل ۲۲
 

– داخل مخزن تونر را توسط هوای فشرده تمیز کنید و به مقدار مورد نیاز تونر داخل مخزن بریزید (بین ۶۵ تا ۸۰ گرم که به نوع تونر نیز بستگی دارد). برای این کار می‎توانید ابتدا تونر را داخل یک کیسه پلاستیکی کوچک بریزید و از کیسه پلاستیکی به آرامی در مخزن خالی کنید.

بهتر است تونر را ابتدا خوب تکان دهید و سپس در کیسه بریزید.

– دکتر بلید را توسط هوای فشرده تمیز کنید و در جای خود قرار دهید. زائده‎های پلاستیکی را در دو طرف بلید قرار دهید و پیچ‎ها را ببندید (شکل ۲۳).

– بوش‎های غلطک مغناطیسی را در دو طرف غلطک قرار دهید: بوش سفید در سمت چرخ دنده و بوش سیاه در طرف دیگر.

– غلطک مغناطیسی را در جای خود روی مخزن تونر قرار دهید و پلیت زیر درپوش را در سمت بوش سیاه رنگ نصب کنید (شکل ۲۴).

 


شکل ۲۳

شکل ۲۴
 

– چرخ دنده غلطک و دو چرخ دنده دیگر را در جای خود قرار دهید (شکل ۲۵).

– درپوش چرخ دنده‎ها را در جای خود بگذارید و پیچ‎های آن را ببندید (شکل ۲۶).

 


شکل ۲۵
شارز کارتریج

شکل ۲۶

 

– درپوش طرف دیگر را نیز در جای خود قرار دهید و پیچ آن را ببندید (شکل ۲۷).

– در حالی که نیم تنه درام را با دست چپ و نیم تنه تونر را با دست راست نگه داشته‎اید دو نیمه را مطابق شکل ۲۸ و ۲۹ تنظیم کنید.

– همینکه تنظیم کردید، نیم تنه درام را به سمت خودتان و نیم تنه تونر را در جهت مخالف کمی حرکت دهید (شکل ۳۰).

 


شکل ۲۷

شکل ۲۸

شکل ۲۹

شکل ۳۰
 

– توسط یک پیچ گوشتی کوچک تخت، فنر را در جای صحیح خود قرار دهید (شکل ۳۱).

– درپوش نگهدارنده درام را در جای خود قرار دهید و پیچ آن را ببندید (شکل ۳۲). درام را ۳-۲ دور در همان جهتی که قبلاً گفته شده بچرخانید.

 


شکل ۳۱

شکل ۳۲
 

– فنر شاتر درام را در جای خود قرار دهید (شکل ۳۳).

– چنانچه می‎خواهید درصد باقیمانده تونر کارتریج نشان داده شود چیپ. کارتریج را عوض کنید. برای این کار زائده‎های پلاستیکی دو طرف چیپ را ببرید و چیپ را دربیاورید (شکل ۳۴) و چیپ جدید .را در جای چیپ قبلی نصب کنید.

– کارتریج آماده نصب در پرینتر است. موفق باشید!

 


شکل ۳۳

شکل ۳۴
 

یادآوری چند نکته:

• نظر به اینکه فعالیت این مرکز صرفاً شارژ کارتریج است لطفاً در رابطه با شارژ کارتریج لیزری مشکی و یا سؤال و رفع اشکال  مطالب این صفحه، از طریق تلفن تماس بگیرید .

• کارتریج پرینترهای ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ دارای شماره فنی CB435A و کارتریج پرینتر ۱۵۰۵ و چندکاره ۱۱۲۰ و ۱۵۲۲ دارای شماره فنی CB436Aمی‎باشد.

• حتماً از تونر اختصاصی همین مدل برای شارژ کارتریج استفاده نمایید (که در بازار ایران کمیاب است). استفاده از تونر سایر مدلها کیفیت چاپ بسیار پایین‎تری را موجب می‎شود.

• همواره از تونر درجه یک استفاده کنید. استفاده از تونرهای نامرغوب درجه ۲ و ۳ چینی و برچسب ژاپن (که در اصل ژاپنی نیست) کیفیت چاپ پایین‎تر و بعضاً غیر قابل قبولی دارد.

• در نرم‎افزار درایور کلیه پرینترهای لیزری HP گزینه‎ای تحت عنوان Density وجود دارد که توسط آن می‎توانید شدت کم رنگ و پر رنگ بودن چاپ را تنظیم کنید. Density عددی بین ۱ تا ۵ می‎باشد که با ۱ کم رنگ‎ترین و با ۵ پر رنگ‎ترین پرینت را خواهید داشت. پیش فرض Densityعدد ۳ می‎باشد. پس از شارژ کارتریج چنانچه پرینت اندکی کم رنگ است، Density را روی ۴ یا ۵ تنظیم کنید. بدیهی است Density بالاتر تونر بیشتری مصرف می‎کند.

• کپـی‎برداری و استفاده از مطالب آموزشی این صفحه بدون ذکـر منبع کاملاً آزاد است. چـرا؟ . . . ! یکی از اهداف اصلی ما از تهیه این صفحات آموزشی، آشتی دادن کاربران پرینتر با شارژ کارتریج است. در طول تجربه کاری‎مان به کرات با اشخاص و شرکتهایی مواجه شده‎ایم که یکبار کارتریجشان را جهت شارژ به یکی از فروشگاه‎های شارژ کارتریج برده‎اند که به واسطه بی‎تجربگی شارژکار محتـرم و استفاده از تونر ارزان و نامرغوب، با شارژ بی کیفیت و غیر قابل استفاده مواجه شده‎اند. علاوه بر اینکه وقت و پولشان تلف شده است به واسطـه همین خاطره نامطلوب، فکر شارژ را برای همیشه از سر بیرون کرده‎اند! حتی این موضوع باعث شده این شایعه بوجود آید که شارژ کارتریج یک کار غیر اصولی و غیرقانونی است و همواره باید کارتریج فابریک خرید. اما این موضوع باید روشن شود. شارژ اصولی با مبنای علمی می‎تواند کیفیتی دقیقاً معادل کارتریج فابریک داشته باشد بطوریکه حتی افراد حرفه‎ای نتوانند پرینت کارتریج شارژی را از کارتریج فابریک تشخیص دهند.

• ضمناً این مرکز هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارات احتمالی ناشی از عدم توانایی کاربر در شارژ کارتریج با استفاده از دستورالعمل‎های فوق ندارد و کلیه عواقب آن مستقیماً متوجه خود کاربر می‎باشد.

• چنانچه در آینده فرصتی دست دهد، آموزش شارژ کارتریج پرینترهای پرمصرف دیگر را نیز در همین صفحه قرار خواهیم داد.

https://hpco.asia/

اشتراك گذاری نوشته